Skip to main content

SÄKERHET

För allas säkerhet och trivsel gäller följande ordningsregler:

Totalt väskförbud råder, inga väskor, påsar eller dylikt får föras med in. Undantag ges för väska för medicinskt bruk och skötväska, dessa väskor skall vara anpassad för avsett bruk. (Väskor som faller inom detta undantag kommer att visiteras.)

Besökare är skyldig att på begäran låta sig visiteras.

Egen mat eller dryck får inte tas med in i arenan.

Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol eller droger.

Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra föremål som bedöms farliga.

Den som är påtagligt berusad av alkohol eller påverkad av droger medges ej tillträde till arenan.

Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra risk för ordningsstörning.

Det är inte tillåtet att kasta föremål på arenan.

Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

Det är inte tillåtet att använda drönare på arenan eller vid arenans närområde.

Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att av arrangören avstängas från samtliga bandyarenor upp till två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Brottsliga överträdelser kommer att polisanmälas. Personer riskerar också att avvisas från arrangemanget vid överträdelser av dessa ordningsregler.

Bandymatchen är mediabevakad/kamera bevakad vilket kan innebära att dina personuppgifter samlas in i form av stillbilds-, rörligt material och ljudupptagningar. Materialet kan komma att användas av press, TV och annan media eller sociala nätverk. Arenans interna och lokala produktion kan innebära förekomst i mediakub, TV-apparater och sociala nätverk.

Kamerabevakning

 

Bandymatchen är mediabevakad/kamera bevakad vilket kan innebära att dina personuppgifter samlas in i form av stillbilds-, rörligt material och ljudupptagningar. Materialet kan komma att användas av press, TV och annan media eller sociala nätverk. Arenans interna och lokala produktion kan innebära förekomst i mediakub, TV-apparater och sociala nätverk.

Mer om kamerabevakning>>