Skip to main content

BRA ATT VETA

SÄKERHET

För allas säkerhet och trivsel gäller följande ordningsregler: 

 • Totalt väskförbud råder, inga väskor, påsar eller dylikt får föras med in. Undantag ges för väska för medicinskt bruk och skötväska, dessa väskor skall vara anpassad för avsett bruk. Väskor som faller detta undantag kommer att visiteras.
 • Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
 • Egen mat eller dryck får inte tas med in i arenan.
 • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
 • Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, Pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra föremål som bedöms farliga.
 • Den som är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel medges ej tillträde till arenan.
 • Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrup eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra risk för ordningsstörning.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål på arenan.
 • Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 •  Det är inte tillåtet att använda drönare på arenan eller vid arenans närområde.
 • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att arrangörs avstängas från samtliga bandyarenor upp till två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Brottsliga överträdelser kommer att polisanmälas. Personer riskerar också att avvisas från arrangemanget vid överträdelser av dessa ordningsregler.
 • Bandymatchen är mediabevakad/kamera bevakad vilket kan innebära att dina personuppgifter samlas in i form av stillbilds-, rörligt material och ljudupptagningar. Materialet kan komma att användas av press, TV och annan media eller sociala nätverk. Arenans interna och lokala produktion kan innebära förekomst i mediakub, TV-apparater och sociala nätverk.

Välkomna!

/ Arrangören